English

The English School Gothenburg
Redegatan 2
426 77 Västra Frölunda
Phone: 031 - 7127550

Email:

Välkommen till
English School Gothenburg 

The English School Gothenburg, ESG, ligger i Långedrag i västra Göteborg. Skolan flyttade hit i början av 90-talet, och har nyligen genomfört en omfattande renovering med om- och tillbyggnad. Med detta har skolan fått en modern läromiljö...

Gallery 

Log In: Staff